Forundersøgelse

Få tjekket om dit projekt kræver byggetilladelse og kan realiseres indenfor lovens rammer.

Kræver dit projekt byggetilladelse eller anmeldelse?

Nogle projekter kræver byggetilladelse, andre en såkaldt anmeldelse, og endelig er der visse projekter der kan gennemføres uden tilladelser. Hvis du vil starte med at få undersøgt om dit projekt kræver tilladelse, og om det er realistisk at gennemføre indenfor lovens rammer, kan du bestille os til at gennemføre det vi kalder en forundersøgelse. Forundersøgelsens resultater indgår naturligvis i vores eventuelle arbejde med skitser og/eller ansøgning, og bliver modregnet i de priser.

Hvad indeholder en forundersøgelse?

På baggrund af din overordnede beskrivelse af din projektidé, tjekker vi følgende regler på din matrikel:

  • Bygningsreglementet i forhold til hvilke typer projekter der kræver hvilke tilladelser.
  • Bygningsreglementets regler for højder, afstand, arealer og øvrige generelle forhold, set i forhold til dit projekt.
  • En eventuel lokalplan/byplanvedtægts regler (fx for begrænsninger i bebyggelsesprocenten).
  • Eventuelle tinglyste servitutter på netop din matrikel.

Hvis der er noget vi er i tvivl om kontakter vi din kommune med henblik på at få en forhåndsudtalelse om tolkningen af en bestemt regel.

Hvad får du ud af en forundersøgelse?

Du får svar på, om dit projekt kræver byggetilladelse, anmeldelse eller kan igangsættes uden videre. Desuden får du svar på, om dit projekt umiddelbart ligger indenfor lovens rammer, altså en form for realismetjek.

Hvad koster en forundersøgelse?

En forundersøgelse koster 2.500,- kr. inkl. moms. Såfremt du efterfølgende får lavet enten skitser eller ansøgning bliver beløbet modregnet.

Tjek selv det du kan

Hvis du vil, kan du selv tjekke om dit projekt kræver anmeldelse eller byggetilladelse i vores lille oversigt her: Kræver det byggetilladelse?

Kontakt os og få en uforpligtende dialog om dit projekt

Ring til os på 24 88 31 53, eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.

Smidig byggesagsbehandling

Et velforberedt ansøgningsmateriale sikrer en nem byggesagsbehandling så du sparer tid og besvær.

Byggetilladelse eller pengene retur

Glider din ansøgning, mod forventning, ikke glat igennem, laver vi gratis de ekstra justeringer der skal til. Og viser det sig, at du slet ikke kan få byggetilladelse (bør ikke kunne ske) betaler vi hele vores ansøgningshonorar tilbage til dig.

Professionelle tegninger

25 års erfaring har lært os præcis hvilke tegninger kommunen skal bruge for at udstede byggetilladelse.