Om ansøgningsmaterialet

Kom godt i gang med materialet

For at kunne tegne materialet til ansøgning om byggetilladelse, skal dit projekt – altså “det nye” der skal bygges/ændres – være rimeligt afklaret – både hvad det udvendige udseende og plantegninger angår. Du skal altså vide nogenlunde præcist, hvordan det nye skal formgives – enten fordi du selv har lavet nogle skitser, eller fordi du ret let kan beskrive det for os. Det er præmissen for at vi kan lave ansøgningsmaterialet. Mindre tilretninger og dialog om det nyes udseende kan vi godt tage under arbejdet med ansøgningsmaterialet. Men er det nye IKKE afklaret relativt præcist, kan vi tilbyde først at lave en Arkinaut Startpakke til dig, hvor vi kommer med idéer til formgivningen af det nye.

I tvivl? Kontakt os, så tager vi en snak om det.

Hvilket materiale skal der til for at få byggetilladelse?

For at kunne sagsbehandle din ansøgning om byggetilladelse, skal kommunens ansatte have mulighed for at bedømme eksisterende forhold og fremtidige forhold. Det betyder, at der typisk skal udføres følgende materiale, i to versioner – eksisterende og fremdige forhold:

 • Situationsplan (Grunden og bygningen placeret på den.)
 • Facadetegninger.
 • Plantegninger.
 • Snittegninger.
 • Beregning af bebyggelsesprocenten.
 • Kortfattet beskrivelse.
 • Redegørelse for eventuelle dispensationsansøgninger.
 • Anden form for dokumentation kan også blive relevant.

 

 

Hvilket arbejde ligger der i at udforme ansøgningsmaterialet?

Når vi udarbejder ovennævnte materiale, er det ikke bare et spørgsmål om at “tegne rent”, vi skal også vide hvad vi skal tegne, så alle relevante love og regler bliver overholdt. Derfor arbejder vi bl.a. med følgende forhold:

 • Bygningsreglementets krav til afstande, højder, arealer og redningsåbninger i tilfælde af brand. Hvis der er tale om rækkehuse arbejder vi også med bygningsreglementets brandregler.
 • Eventuelle krav i lokalplaner eller byplanvedtægter.
 • Eventuelle krav i tinglyste servitutter på den enkelte matrikel.
 • Erfaringsmæssige forhold i relation til rumstørrelser, dørstørrelser og -placeringer, vinduesstørrelser og -placeringer, trapper, rumhøjder m.v.

Vi gennemlæser alt relevant materiale i form af lokalplaner og servitutter, og hvis vi støder på nogle uklare formuleringer kontakter vi din kommune for en forhåndsudtalelse fra dem.

Hvad afgør prisen for ansøgningsmaterialet?

Prisen tilpasses præcist til dit projekt og det du har behov for – afhængig af bl.a. af følgende forhold:

 • Hvor stort og komplekst et projekt er der tale om? Der er naturligvis stor forskel på om det er en carport, tilbygning eller helt ny villa.
 • Hvor fast ligger udformningen af det nye, og hvor meget tid kommer vi til at bruge på formgivning? Hvis det nye slet ikke er afklaret, anbefaler vi at du får udført  en Arkinaut Startpakke først.
 • Er der gode tegninger af eksisterende forhold? Hvis ikke, bliver vi (eller du) nødt til at måle op på stedet.
 • Vil du selv uploade materialet til kommunen, eller skal vi gøre det på dine vegne?
 • Kontakt os, så tager vi en afklarende snak i telefonen, og derefter kan vi sende et fast tilbud til dig – naturligvis helt uforpligtende for dig.

Kan tegningerne bruges til andet end ansøgning om byggetilladelse?

Tegningerne ikke er arbejds- og konstruktionstegninger, så der kan ikke bygges efter dem. Vi anbefaler, at du får udarbejdet et sæt arbejdstegninger når du har fået byggetilladelse.

Hvor i landet kan vi hjælpe?

I de fleste tilfælde kan vi hjælpe i hele Danmark.

Få os til at ringe til dig

Ring til os på 24 88 31 53 alle hverdage, eller udfyld formularen, så ringer vi dig op, helt uforpligtende for dig.

Smidig byggesagsbehandling

Et velforberedt ansøgningsmateriale sikrer en nem byggesagsbehandling så du sparer tid og besvær.

Professionelle tegninger

25 års erfaring har lært os præcis hvilke tegninger kommunen skal bruge for at udstede byggetilladelse.