Ansøgning

De nødvendige tegninger og beregninger til ansøgning om byggetilladelse.

Kom godt i gang med materialet

For at kunne tegne materialet til ansøgning om byggetilladelse, skal dit projekt – altså “det nye” der skal bygges/ændres – være rimeligt afklaret – både hvad det udvendige udseende og plantegninger angår. Du skal altså vide nogenlunde præcist, hvordan det nye skal formgives – enten fordi du selv har lavet nogle skitser, eller fordi du ret let kan beskrive det for os. Det er præmissen for at vi kan lave ansøgningsmaterialet. Mindre tilretninger og dialog om det nyes udseende kan vi godt tage under arbejdet med ansøgningsmaterialet. Men er det nye IKKE afklaret relativt præcist, kan vi tilbyde først at lave et skitseforslag, hvor vi kommer med idéer til formgivningen af det nye.  I tvivl? Kontakt os, så tager vi en snak om det.

Hvilket materiale skal der til for at få byggetilladelse?

For at kunne sagsbehandle din ansøgning om byggetilladelse, skal kommunens ansatte have mulighed for at bedømme eksisterende forhold og fremtidige forhold. Det betyder, at der typisk skal udføres følgende materiale, i to versioner – eksisterende og fremdige forhold:

 • Situationsplan (Grunden og bygningen placeret på den.)
 • Facadetegninger.
 • Plantegninger.
 • Snittegninger.
 • Beregning af bebyggelsesprocenten.
 • Kortfattet beskrivelse.
 • Redegørelse for eventuelle dispensationsansøgninger.
 • Evt. dokumentation for modtagelse af tilbud på byggeskadeforsikring, jf. Byggelovens kap. 4a.

Anden form for dokumentation kan også blive relevant – se fx den “komplette” oversigt over muligt dokumentationsmateriale her. Vi relaterer naturligvis på forhånd listen i forhold til dit projekt og vurderer hvilket materiale der skal til, for at din ansøgning glider glat igennem.

 

 

Hvilket arbejde ligger der i arbejdet med ansøgningsmaterialet?

Når vi udarbejder ovennævnte materiale, er det ikke bare et spørgsmål om at “tegne rent”, vi skal også vide hvad vi skal tegne, så alle relevante love og regler bliver overholdt. Derfor arbejder vi bl.a. med følgende forhold:

 • Bygningsreglementets krav til afstande, højder, arealer og redningsåbninger i tilfælde af brand. Hvis der er tale om rækkehuse eller etageejendomme arbejder vi også med bygningsreglementets brandregler.
 • Eventuelle krav i lokalplaner eller byplanvedtægter.
 • Eventuelle krav i tinglyste servitutter på den enkelte matrikel.
 • Erfaringsmæssige forhold i relation til rumstørrelser, dørstørrelser og -placeringer, vinduesstørrelser og -placeringer, trapper, rumhøjder m.v.

Vi gennemlæser alt relevant materiale i form af lokalplaner og servitutter, og hvis vi støder på nogle uklare formuleringer kontakter vi din kommune for en forhåndsudtalelse fra dem.

Hvad afgør prisen for ansøgningsmaterialet?

Prisen tilpasses præcist til dit projekt og det du har behov for – afhængig af bl.a. af følgende forhold:

 • Hvor stort og komplekst et projekt er der tale om? Der er naturligvis stor forskel på om det er en carport, tilbygning eller helt ny villa.
 • Hvor fast ligger udformningen af det nye, og hvor meget tid kommer vi til at bruge på formgivning? Hvis det nye slet ikke er afklaret, anbefaler vi at du får udført et skitseforslag først.
 • Er der gode tegninger af eksisterende forhold? Hvis ikke, bliver vi nødt til at måle op på stedet.
 • Vil du selv uploade materialet til kommunen, eller skal vi gøre det på dine vegne?
 • Bor du i en kommune som har deres tegningsarkiv liggende online, eller skal vi køre afsted for at hente fysiske tegninger?
 • Inkluderer dit projekt ændringer i bærende vægge i en etageejendom (så skal der en ingeniørberegning til).
 • Har vi allerede udført en forundersøgelse for dig, så modregner vi det her.

Kontakt os, så tager vi en afklarende snak i telefonen, og derefter kan vi sende et fast tilbud til dig – naturligvis helt uforpligtende for dig.

Kan tegningerne bruges til andet end ansøgning om byggetilladelse?

Ja. Selvom tegningerne ikke er arbejds- og konstruktionstegninger, kan de godt bruges i dialog med håndværkere, og hvis du skal have udført et egentligt hovedprojekt og udbudsmateriale bagefter.

Hvor i landet kan vi hjælpe?

I princippet over hele landet. Det er kun tid til kørsel der kan sætte en begrænsning. Hvis vi ikke behøver at mødes og hvis vi ikke behøver at måle huset op, kan vi hjælpe over hele landet og klare al dialog via telefon og mail. Men ellers udfører vi hovedparten af vores sager i Storkøbenhavn, Nordsjælland, Roskilde i vest og Køge i syd. Men igen: Kontakt os, så tager vi en snak og ser om et samarbejde giver mening.

Kontakt os og få en uforpligtende dialog om dit projekt

Ring til os på 24 88 31 53 alle hverdage, eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.

Smidig byggesagsbehandling

Et velforberedt ansøgningsmateriale sikrer en nem byggesagsbehandling så du sparer tid og besvær.

Professionelle tegninger

25 års erfaring har lært os præcis hvilke tegninger kommunen skal bruge for at udstede byggetilladelse. Og tegningerne kan også bruges videre frem i processen med udbud og håndværkere.