• Alt du skal bruge for at få byggetilladelse

  Professionelle tegninger

   

Byggetilladelse til en tilbygning, ny kvist m.v.

Mange større og mindre byggeprojekter i enfamiliehuse kræver byggetilladelse før igangsætning.
For eksempel:

 • Tilbygning.
 • Udestue.
 • Ny kvist på taget.
 • Inddrage loftrum til beboelse.
 • Opvarmet vindfang ved hovedtrappen.
 • Garager, carporte, udhuse m.v. hvis det samlede areal på grunden overstiger en vis grænse (typisk 50 m2 i alt, men skrappere krav kan stå i lokalplan eller servitut).
 • Ændre garage til beboelse.
 • Anneks til helårs beboelse.
 • Badeværelse i kælderen.

Vi hjælper med afklaring, samt de tegninger og beregninger der skal til, for at du kan få byggetilladelse.

Hvad kræves for at få byggetilladelse?

Først og fremmest kræver det:

 1. Afklaring af hvordan det nye skal udformes, altså idéudvikling og skitsering af en principiel løsning (uanset om vi taler om en tilbygning eller tagkvist).
 2. Afklaring af hvilke specifikke byggeregler der gælder for projektet, og om de kan overholdes i den skitserede løsning (højder, arealer, afstand m.v.).

Først derefter kan de formelle tegninger til ansøgning om byggetilladelse udformes.

Har du selv skitser og styr på byggelovgivning?

Hvis du selv har skitser og undersøgt lokalplan og servitutter, kan vi gå direkte i gang med at udforme tegninger til byggetilladelse på den baggrund.

Har du IKKE selv skitser og styr på byggelovgivningen?

Har du IKKE selv skitser – eller ønsker en fagmands kritiske og kreative blik på dine egne skitser – kan vi hjælpe med, at du forinden får lavet det vi kalder en Arkinaut Startpakke (eksternt link). Som led i Startpakken undersøger vi også de regler der måtte gælde for din matrikel, og vurderer om dit projekt bør kunne opnå byggetilladelse.

Efter Startpakken kan du bestille tegninger til ansøgning om byggetilladelse.

Sådan fungerer det

Kontakt os, så ringer vi til dig og sender dig derefter et fast tilbud på de tegninger du har behov for – med eller uden Startpakken. Prisen for tegningerne afhænger helt af din projekttype.

Erfaren tegnestue står bag

Siden her drives af Arkinaut Arkitekt- og byggerådgivning ApS – 25 års erfaring med byggesager. Læs mere om Arkinaut her.

Eksempler på tegninger

Tegningerne tilpasses naturligvis til netop DIT projekt og du betaler kun for at vi tegner det der er nødvendigt for at få tilladelsen hos kommunen. Her kan du se et eksempel på tegninger til brug for ansøgning om tilladelse til at opføre ny 1. sal på en villa i Helsingør: Situationsplan, plantegninger fø/efter, facadetegninger før/efter samt tværsnit før/efter. Det hele tegnet målfast og leveret som A3 PDF’er, lige til at indsende til kommunen.

Byggetilladelse eksempel_side_1 Byggetilladelse eksempel_side_2 Byggetilladelse eksempel_side_3 Byggetilladelse eksempel_side_4 Byggetilladelse eksempel_side_5 Byggetilladelse eksempel_side_6

Ekstra service

Som en ekstra service får du gratis adgang til vores online bog “Tilbygning.nu”, hvor du kan finde vejledning i at uploade tegningerne til kommunens portal. Og ellers kan vi tilbyde at uploade tegningerne på dine vegne.

Få os til at ringe til dig

Ring på 24 88 31 53 eller udfyld formularen, så ringer vi dig op, helt uforpligtende for dig.

Smidig byggesagsbehandling

Et velforberedt ansøgningsmateriale sikrer en nem byggesagsbehandling så du sparer tid og besvær.

Professionelle tegninger

25 års erfaring har lært os præcis hvilke tegninger kommunen skal bruge for at udstede byggetilladelse.

Seneste referencer